Nostalgie, Acryl, 100×100

Nostalgie, Acryl, 100×100